Viza joimigruese

Seksioni Konsullor i Ambasadës së SHBA në Shkup është përgjegjës për ofrimin e shërbimeve të vizave për ata që kërkojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara për një periudhë të përkohshme dhe për ata që dëshirojnë për të marrë qëndrimit të pacaktuar ose të përhershëm në Shtetet e Bashkuara.

Ju lutem vizitoni faqen tonë të internetit Global Support Services (GSS) për informacion të plotë për të aplikuar për një vizë joimigruese të SHBA, duke përfshirë ketu edhe listën e kategorive të vizave joimigruese.

Për më shumë informacion se si të aplikoni kontaktoni numrin (+389) 2 551 7475 ose (703) 439 2346

Ndërmerrni hapat e mëposhtëm për të aplikuar për një vizë të SHBA:

Hapi 1. Përcaktoni llojin e vizës që ju nevojitet për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara

Informacione në lidhje me llojet e vizave mund të gjenden në https://travel.state.gov/content/travel/en.html

Hapi 2. Plotësoni online formularin për aplikim për vizë DS-160

Formulari DS-160 është një formular online dhe mund të plotësohet vetëm në https://ceac.state.gov/CEAC. Secili aplikant duhet të plotësojë këtë formular para se të caktojë intervistën.

Hapi 3. Caktoni takimin tuaj

Shkoni tek https://ais.usvisa-info.com/en-mk/niv dhe caktoni një takim në seksionin konsullor:

  • Krijo një llogari përdoruesi
  • Futni numrin e konfirmimit DS-160 për çdo aplikant që aplikon për vizë
  • Plotësoni procesin e kthimit të dokumentit me korier
  • Paguani tarifën e aplikimit për vizë joimmigruese (MRV)
  • Caktoni takimin tuaj duke zgjedhur një ditë dhe kohë për takimin tuaj me Seksionin Konsullor

Hapi 4. Merrni pjesë në intervistën tuaj

Pas intervistës tuaj, ju lutemi ndiqni udhëzimet specifike të dhëna nga seksioni konsullor ose kontrolloni këtë faqe për statusin e vizave dhe informacionin e dërgimit.

Shënim: Aplikantët e një grupi të caktuar moshash ose ata që rinovojnë një vizë të mëparshme të SHBA-ve mund të kenë të drejtë të aplikojnë për vizë pa marrë pjesë në një intervistë konsullore. Pranueshmëria për programin “Të liruar nga intervista” do të përcaktohet pasi aplikanti të kaloj përmes procesit të caktimit të një takimi përmes kësaj faqeje. Përcaktimi do të bëhet në bazë të përgjigjeve të dhëna në bazë të kritereve kualifikuese.

Për të kontaktuar një përfaqësues të shërbimit të klientit, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Global Support Services (GSS) për informacion të plotë për të aplikuar për një vizë joimigruese të SHBA ose përdorni inormatat e mëposhtme:

Telefon:
Prej Maqedonie: +389 2 551 7475 ose +389 2 510 2460
Prej SHBA: +1 703 520 2257

Skype: USVISAMACEDONIA

Qasja dhe njoftim për siguri


Vetëm aplikantët me takimet të caktuara do të pranohen në Ambasadë, me përjashtim të fëmijëve nën 18 vjeç të cilët mund të jenë të shoqëruar nga një prind apo kujdestar dhe asistentë të personave me aftësi të kufizuara.

Ju lutem vini re se mjetet dhe sendet e mëposhtme janë të ndaluara brenda ambasadës së SHBA:

  • Ushqime dhe pije
  • Armë ose vegla
  • Ҫanta shpine, valixhe, apo çanta të mëdha dore
  • Mjete elektronike ose paisje regjistrimi të çfarëdo lloji, duke përfshirë, por jo edhe kufizuar në: kompjutera laptop, telefona celularë, PDA, CD, MP3, pejgjer dhe karroca të mëdha;
  • Limë për thonjtë