Statusi i rastit

Në fund të intervistës së juaj për vizë imigruese, konsulli do t’ju informojë nëse kërkesa e juaj për vizë është aprovuar ose refuzuar.

Disa aplikacione për viza kërkojnë përpunime të mëtejshme administrative nga ana e konsullit, të cilat marrin kohë shtesë pas intervistës së aplikantit. Aplikantët janë të informuar për këtë kur aplikoin. Shumica e përpunimeve administrative shtesë zgjidhen brenda 60 ditë nga data e intervistës për vizë. Kur përpunimi administrative është i nevojshme, koha e përpunimit do të ndryshoj në bazë të rrethanave individuale të secilit rast. Ju mund të kontrolloni statusin e aplikimit tuaj për vizë në ceac.state.gov.

Në qoftë se viza juaj është refuzuar, ju mund të gjeni informacion të dobishëm për papranueshmëritë dhe  dorëheqjeve të ndalesave në usvisas.state.gov.