Pas intervistës

Në qoftë se viza juaj është miratuar, ju do të jeni të informuar se si dhe kur do t’ju dorëzohet pasaporta dhe viza. Shqyrtoni  me kujdes  informatat ne Procesimi i vizave për të fejuar  në usvisas.state.gov për të mësuar se çfarë duhet të bëni kur të merrni vizën tuaj, kur të hyni në Shtetet e Bashkuara dhe gjithashtu informacione të tjera të rëndësishme.