Viza imigruese në bazë punësimi

Përmbledhje

Çdo vit fiskal (1 tetor – 30 shtator), pёrafёrsisht 140,000 viza qё pёrfitohen nga punёsimi mundёsohen pёr aplikantёt e kualifikuar nёn dispozitat e ligjit tё SHBA-sё pёr imigracionin.  Vizat qё pёrfitohen nga punёsimi ndahen nё pesё kategori preference.  Vetëm disa nga bashkёshortët/et dhe fёmijёt mund tё shoqёrojnё emigrantёt qё marrin vizё tё pёrfituar nga punёsimi.  Ju mund të mësoni më shumë për këto pesë kategori të vizave imigruese në bazë të punësimit në usvisas.state.gov.

Për të aplikuar për një vizë imiguese e bazuar në punësim, ndiqni hapat e duhura në lidhje me Procesimin e Vizave Imigruese në usvisas.state.gov. Pasi të keni përfunduar këto hapa, për udhëzim dhe instrukcione të mëtejshme rishikoni  në këtë faqe internet udhëzimet së bashku me informacionin e paraqitur dhe të dhëna nga Qendra Kombëtare e Vizave (NVC).