Viza

Përditësuar më 27 Мај 2021 

Duke filluar nga data 26 janar 2021, të gjithë pasagjerët e linjave ajrore që udhëtojnë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të moshës dy vjeç e lart duhet të paraqesin një test negative për COVID-19.  Vërtetimi duhet të jetë i lëshuar jo më herët se tre ditë kalendarike nga dita e udhëtimit.  Si alternativë, udhëtarët për në SHBA, mund të paraqesin dokumentacion nga një institucion shëndetësor i licensuar se janë shëruar nga COVID-19 në 90 ditët që i paraprinë udhëtimit. Kontrolloni faqen e internetit të Qendrave të Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve (CDC) për informacion më të detajuar dhe në Pyetje më të Shpeshta. Kjo kërkesë ndryshon nga procesi i aplikimit për vizë. Të gjitha Proklamatat Presidenciale që kufizojnë udhëtimin për shkak të COVID-19 mbeten në fuqi dhe vazhdojnë të zbatohen për udhëtarët e mundshëm, pavarësisht nga rezultatet e testit ose statusi i vaksinimit. Udhëtarët që mbajnë një “Përjashtim të Interesit Kombëtar”, gjithashtu mbeten subjekt i të gjitha kërkesave të zbatueshme të testimit para nisjes. Ambasada e SHBA-ve në Shkup ende nuk është në gjendje të rifillojë shërbimet rutinë të vizave imigruese dhe joimigruese në këtë kohë. Ne do të rifillojmë shërbimet rutinë të vizave sa më shpejt të jetë e mundur, por nuk jemi në gjendje të japim një datë specifike. 

Ambasada е SHBA-ve në Shkup proceson vetëm një numër të kufizuar të takimeve për rastet me prioritet të lartë për qytetarët rezident të Maqedonisë së Veriut në kategoritë e mëposhtme të vizave imigruese dhe joimigruese: 

 • Në të gjitha kategoritë e vizave imigruese dhe vizave K1 për të fejuarit; dhe 
 • Vizat joimigruese të  cilat janë në interes nacional duke përfshirë C1/D dhe kategoritë e vizave H që kanë lidhje me prodhimin e ushqimit ose profesionistët shëndetesor. 

Të gjitha takimet për viza imigruese dhe joimigruese janë të caktuara sipas kornizës së Departamentit të Shtetit për rinisjen e shërbimeve të vizave. Për më shumë informata mbi udhëzimet për prioritizimin e Departamentit të Shtetit, ju lutemi vizitoni faqen e internetit https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/visa-services-operating-status-update.html. 

Ambasada në Shkup mbetet e pamundur të rifillojë operacionet rutinë të vizave. Tani po ofrojmë aq takime sa lejojnë burimet dhe siguria. Ne aktualisht nuk parashikojmë të jemi në gjendje të ofrojmë ndonjë takim rutinë për viza joimigruese, përfshirë vizat e punësimit të bazuara në peticione, vizat studentore, vizat e vizitorëve të shkëmbimit ose vizat e biznesit / turistëve. 

Tarifa është e vlefshme dhe mund të përdoret për të caktuar një takim për intervistë në vendin ku është bërë pagesa deri më 30 shtator 2022. Nëse keni një çështje urgjente dhe keni nevojë të udhëtoni menjëherë, ju lutemi kontaktoni në https://ais.usvisa-info.com/en-mk/niv për të kërkuar një takim urgjent. 

Informacion urgjent për aplikantët për vizë në lidhje me koronavirusin e ri: Proklamatat Presidenciale për Koronavirusin e Ri: Hyrja e shtetasve të huaj që kanë qenë fizikisht të pranishëm në listën e mëposhtme të vendeve brenda 14 ditëve para hyrjes ose përpjekjes për hyrjen e tyre në Shtetet e Bashkuara është pezulluar, sipas Shpalljeve Presidenciale 9984, 9992, 9993, 9996, dhe shpalljes presidenciale të lëshuar 25 janar: 

 • Afrika e Jugut 
 • Brazili 
 • Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, duke përjashtuar territoret e saja jashtë Evropës; 
 • Republika e Irlandës; 
 • 26 vendet që përbëjnë Zonën Shengen (Austri, Belgjikë, Republika Ceke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Zvicra) 
 • Republika Islamike e Iranit; 
 • Republika Popullore e Kinës, duke mos përfshirë Rajonet e veçanta administrative të Hong Kong dhe Macau. 

Ekzistojnë përjashtime të caktuara nga pezullimi i hyrjes, duke përfshirë përjashtime për banorët e përhershëm të ligjshëm të SHBA-së dhe anëtarë të caktuar të familjeve së shtetasve Amerikanë dhe banorëve të përhershëm të ligjshëm, midis përjashtimeve të tjera të renditura në shpallje. Nëse banoni, nëse keni udhëtuar kohët e fundit, ose nëse keni ndërmend të kaloni tranzit ose të udhëtoni në vendet e listës së mësipërme përpara udhëtimit tuaj të planifikuar në Shtetet e Bashkuara, ne rekomandojmë të shtyni takimin tuaj për intervistën e vizave 14 ditë pas largimit tuaj nga vendi(et) subjekte. Për më tepër, nëse jeni duke përjetuar simptoma të ngjashme me gripin, ose besoni se mund të keni qenë të ekspozuar ndaj koronavirusit të ri, ju inkurajojmë fuqimisht të shtyni takimin tuaj për të paktën 14 ditë. 

Për informacion shtesë, ju lutemi vizitoni faqen e mëposhtme: 

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html 

Qëllimi dhe synimi i udhëtimit tuaj dhe fakte të tjera do të përcaktojnë se çfarë lloji i vizës j’u eshte i nevojshëm sipas Ligjit të Imigracionit të SHBA. Si një aplikant, ju do të duhet të vërtetoni se i përmbushni të gjitha kërkesat për të marrë kategorinë e vizës për të cilën ju po aplikoni. Shih Listën e kategorive të vizave për të përcaktuar se cila kategori e vizave mund të jetë e përshtatshme për qëllimin tuaj të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara.

Viza Joimigruese

Për udhëtim të përkohshëm në Shtetet e Bashkuara, përfshirë turizëm, punësim të përkohshëm, arsim dhe shkëmbim.

Viza Imigruese

Për shtetas të huaj që dëshirojnë të jetojnë përgjithmonë në SHBA

Një shtetas nga një vend i huaj që kërkon të hyjë në Shtetet e Bashkuara, duhet në fillim të marrë një vizë amerikane, e cila vendoset në pashaportën e udhëtarit, qe është edhe dokumenti për udhëtim i lëshuar nga vendi i shtetësisë së udhëtarit.

Disa udhëtues ndërkombëtarë mund të përfitojnë mundësinë e udhëtimit në Shtetet e Bashkuara pa u pajisur me vizë, nëse ata plotësojnë kushtet për programin e Udhëtimit pa Vizë. Sektori i Vizave të kësaj faqeje ka informacion vetëm për vizat amerikane për shtetasit e huaj që dëshirojnë të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara.

(Shënim: Shtetasit e SHBA-së nuk kanë nevojë për vizë amerikane për të udhëtuar, por nëse planifikojnë të udhëtojnë jashtë vendit, mund të kenë nevojë për vizë të lëshuar nga Ambasada e vendit që dëshirojnë të vizitojnë.)

Për të kontaktuar një përfaqësues të shërbimit të klientit, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Global Support Services (GSS) për informacion të plotë për të aplikuar për një vizë joimigruese të SHBA ose përdorni inormatat e mëposhtme:

Telefon:

Prej Maqedonisë së Veriut: +389 2 551 7475

Prej SHBA: +1 703 520 2257

Skype: USVISAMACEDONIA

Ne ju premtojmë juve, aplikuesit të vizës, se:

 • Ne do t’ju trajtojmë me dinjitet dhe respekt, edhe në rastin kur nuk mundet t’ju pajisim me vizë.
 • Ne do t’ju trajtojmë në mënyrë individuale dhe rastin tuaj si specifik.
 • Ne nuk do të harrojmë se, për ju, një intervistë për vizë mund të jetë një përvojë e re apo frikësuese, dhe se ju mund të jeni nervozë.
 • Ne do të shfrytëzojmë kohën e kufizuar në shërbim të intervistës për të pasur një ide sa më të qartë të planeve dhe qëllimeve të udhëtimit tuaj.
 • Ne do të përdorim burimet tona në dispozicion për të ndihmuar takimet për aplikantët në mënyrë të drejtë, për të mundësuar udhëtimin në kohë për biznes, studim apo detyrime të tjera të rëndësishme.
 • Ne do të postojmë informacion të detajuar dhe të saktë mbi kriteret për vizë dhe procedurat e aplikimit në çdo faqe në internet të Ambasadës dhe Konsullatës.
 • Ne do të japim informacion mbi oraret e pritjes për vizat jo-emigruese të çdo Ambasade apo Konsullate, të postuara nëhttp://travel.state.gov

Gjithashtu, nëse jeni një:

 • Student, ne do të bëjmë të pamundurën për t’ju siguruar një takim dhe, nëse kualifikoheni, për t’ju dhënë vizën në kohën e fillimit të shkollës.
 • Udhëtar mjekësor apo humanitar urgjent, ne do ta përshpejtojmë procedurën për ata që kanë urgjenca kërcënuese për jetën.
 • Udhëtar tregtar, ne do të përcaktojmë mekanizmat e duhur për të thjeshtësuar udhëtimin për tregti dhe do të përshpejtojmë çështje me interes të veçantë për biznesin amerikan.

Në të njëjtën kohë ne presim që ju, aplikuesi për vizë, të:

 • Planifikoni udhëtimin dhe aplikimin tuaj për vizë sa më shpejt të jetë e mundur.
 • Të plotësoni të gjithë aplikimin tuaj dhe saktë.
 • Të jeni të qartë për qëllimet dhe planet tuaja.
 • Të përgatiteni për intervistën duke qenë të aftë për të përshkruar qartësisht dhe saktësisht qëllimet tuaja.