1140x450Washington Remains United Behind NATO

Presidenti Trump, përpara në të majtë, në maj në selinë e re të NATO-s në Bruksel, Belgjikë. Foto nga Stephen Crowley/The New York Times

Presidenti Trump, përpara në të majtë, në maj në selinë e re të NATO-s në Bruksel, Belgjikë. Foto nga Stephen Crowley/The New York Times