1140x450Man-holds-the-American-flag-against-his-chest-1140×440

Një burrë duke mbajtur flamurin amerikan në gjoks.

Një burrë duke mbajtur flamurin amerikan në gjoks.