Ambasadori Baily, së bashku me ambasadoren e OSBE-së Suomalainen, morrën pjesë në mbylljen e konferencës “Dita e gjyqësorit,” të organizuar nga Shoqat

Ambasadori Baily, së bashku me ambasadoren e OSBE-së Suomalainen, morrën pjesë në mbylljen e konferencës “Dita e gjyqësorit,” të organizuar nga Shoqata e gjykatësve të Maqedonisë.

Ambasadori Baily, së bashku me ambasadoren e OSBE-së Suomalainen, morrën pjesë në mbylljen e konferencës “Dita e gjyqësorit,” të organizuar nga Shoqata e gjykatësve të Maqedonisë.