Raporti për terrorizmin nëpër shtete në vitin 2017

11 shtator 2018, e martë, një pjesëtar i ushtrisë duke hyrë në Përmendoren kombëtare për 11 shtatorin ne Pentagon para fillimit të shënimit të 17 vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit. (Foto nga AP/Pablo Martinez Monsivais)

19 shtator: Reporti për terrorizmin nëpër shtete në vitin 2017 siguron një vështrim më të detajuar të arritjeve dhe sfidave të vitit të kaluar me qëllim që të shqyrtohen mënyrat për të përforcuar më tej përpjekjet kundër terrorizmit.  Në pjesën e mbetur të vitit 2018 dhe pas, SHBA mbeten të përkushtuar në punën me aleatët dhe partnerët për t’u konfrontuar me rrezikun e përbashkët nga terrorizmi global. …Pjesa për Maqedoni »