Raporti për të Drejtat e Njeriut 2016

U.S. Department of State LOGO

Avancimi i të drejtave të njeriut dhe qeverisjes demokratike është element thelbësor i politikës së jashtme të SHBA-së. Këto vlera krijojnë bazë esenciale për shoqëri stabile, të sigurta dhe funksionale. …Lexo më tepër » | Pjesa për Maqedoninë ».