Raporti ndërkombëtar për liritë fetare në 2016

U.S. Secretary of State Rex Tillerson delivers remarks on the 2016 International Religious Freedom Annual Report, at the U.S. Department of State in Washington, D.C., on August 15, 2017. [State Department photo/ Public Domain]

15 gusht: Sekretari i shtetit Rex Tillerson shpalli Raportin vjetor ndërkombëtar mbi liritë fetare. Raporti përshkruan statusin e lirive fetare në 199 shtete në mbarë botën. Raporti mbulon politikat qeveritare që shkelin besimet fetare dhe praktikat e grupeve, lëvizjet fetare dhe individët, si dhe politikat e SHBA për të promovuar lirinë fetare në mbarë botën. Stejt Departamenti i SHBA shpall këto raporte në pajtim me Ligjin ndërkombëtar për liri fetare të vitit 1998. …më tepër. | Pjesa për Maqedoninë