Raporti Ndërkombëtar i Departamentit të Shtetit mbi Lirinë Fetare për vitin 2021

Më 2 qershor 2022, Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi Raportin Ndërkombëtar mbi Lirinë Fetare 2021, që përshkruan gjendjen e lirisë fetare në vendet anembanë botës. Këtu mund të lexoni të gjithë Raportin Ndërkombëtar mbi Lirinë Fetare për vitin 2021, dhe seksionin për Maqedoninë e Veriut këtu.