Secretary Pompeo Delivers Remarks on the Release of the 2018 Country Reports on Human Rights Practices

Државниот секретар на САД, Мајкл Р. Помпео даде изјава по повод објавувањето на Год. извештаи за состојбите со човековите права за 2018 г, во салата за прес конференции во Министерството за надворешни работи на САД во Вашингтон, на 13 март 2019 г.

Државниот секретар на САД, Мајкл Р. Помпео даде изјава по повод објавувањето на Год. извештаи за состојбите со човековите права за 2018 г, во салата за прес конференции во Министерството за надворешни работи на САД во Вашингтон, на 13 март 2019 г.