Programi për lotari për Kartë të gjelbër për 2018 (DV-2018) është i hapur