Marrëdhëniet SHBA-Maqedoninë e Veriut

Maqedoninë e Veriut dhe Shtetet e Bashkuara gëzojnë marrëdhënie bashkëpunimi në një gamë të gjerë çështjesh politike, ekonomike, kulturore, ushtarake dhe sociale. Të dy vendet kanë patur marrëdhënie të mira dypalëshe që kur në vitin 1991 Maqedoninë e Veriut fitoi pavarësinë nga Jugosllavia. …më tepër.