Çështjet aktuale

Përfaqësimi Bilateral

Zyrtarët e tjerë kryesorë të Ambasadës janë shënuar në Listën e zyrtarëve kryesorë (PDF 2.81 MB) të Stejt Departamentit.

Ndihma e SHBA mbështet Maqedoninë e Veriut në përmirësimin e demokracisë dhe qeverisjes duke përmirësuar proceset politike, duke reformuar sektorin juridik, duke inkurajuar zhvillim të shoqërisë civile, duke përmirësuar marrëdhëniet mes etnive, dhe duke përforcuar mediat e pavarura. Shtetet e Bashkuara mbështesin rrugën e Maqedoninë e Veriut drejt anëtarësimit në Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO) dhe në Bashkimin Evropian (BE). Fondet amerikane gjithashtu do të përmirësojnë sektorët e sigurisë dhe të zbatimit të ligjit në Maqedoninë e Veriut. Përmes Njësisë Operative Rajonale për Evropë dhe Euro-Azi, programet e financuara nga SHBA do të përmirësojnë kushtet për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në tërë rajonin. …më tepër.

Maqedoninë e Veriut ka ambasadë në Shtetet e Bashkuara, me adresë 2129 Wyoming Ave, NW, Uashington, 20008 (tel: (202) 667-0501).

Më tepër informacione rreth Maqedoninë e Veriut mund të gjeni në Stejt Departament dhe në burime tjera, disa prej të cilave janë dhënë këtu.