Konkursi për programin Hubert H. Humphrey për vitin akademik 2018-2019 është i hapur

Programi Hubert H. Humphrey dërgon të rinj të suksesshëm dhe profesionistë të nivelit të mesëm në Shtetet e Bashkuara për qëndrim një-vjetor që është kombinim i aktiviteteve akademike (për të cilat nuk merret diplomë) dhe punë profesionale. … më tepër. (Ky informacion është i disponueshëm vetëm në gjuhën angleze)