Konkursi për programën Fulbright për vitin akademik 2018 – 2019 është i hapur

Aplikacioni për programën Fulbright (program post-doktorature) në Shtetet e Bashkuara (program që nuk ofron kualifikim). Ky është program i përbashkët i Stejt Departamentit të SHBA dhe Qeverisë së Maqedonisë. (AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM: 1 nëntor 2017) …më tepër. (vetëm në anglisht)