Këshillim arsimor

Këndet Amerikane në Shkup dhe Manastir janë qendra këshilluese gjithëpërfshirëse të EducationUSA ku këshilltarë të talentuar janë në shërbim të nxënësve dhe studentëve ndërkombëtarë, si dhe të komunitetit të arsimit të lartë në SHBA. …më tepër.