Programi global për shkëmbim të studentëve të studimeve deridiplomike (Global UGRAD)

Ky program ndërkombëtar për shkëmbim arsimor dhe kulturor sjell liderët e ardhshëm në Shtetet e Bashkuara për të përjetuar sistemin arsimor të SHBA, për të përmirësuar njohuritë e tyre, … more.