Fjalimi i ambasadorit Baily në konferencën për Ditën e gjyqësorit

Ambasadori Baily, së bashku me ambasadoren e OSBE-së Suomalainen, morrën pjesë në mbylljen e konferencës “Dita e gjyqësorit,” të organizuar nga Shoqata e gjykatësve të Maqedonisë.

Ambasadori Jess L. Baily, (5 prill 2018): “Qeveria e Shteteve të Bashkuara beson që gjyqësori i pavarur është shtyllë e demokracisë moderne. Është gjithashtu pjesë kritike e parakushteve të BE-së. Është në duart tuaja që këtë ta bëni realitet.” …more.