750x450Countering Violent Extremism tabletop exercise

Fjalimi i ambasadorit Baily në konferencën për ballafaqim me ekstremizmin e dhunshëm

Fjalimi i ambasadorit Baily në konferencën për ballafaqim me ekstremizmin e dhunshëm