Fjalimi i ambasadorit Baily në konferencën për ballafaqim me ekstremizmin e dhunshëm