Fjalimi i ambasadorit Baily në konferencën për ballafaqim me ekstremizmin e dhunshëm

Fjalimi i ambasadorit Baily në konferencën për ballafaqim me ekstremizmin e dhunshëm

“Derisa terrorizmi është bërë çështje globale, përvoja na mëson që me të duhet të merremi në nivel lokal,” tha ambasadori i SHBA Jess L. Baily“ …more.