Fjalim i nënkryetarit në Samitin e Kartës së Adriatikut

Nënkryetari: “Karta e Adriatikut është dëshmi për angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj Ballkanit Perëndimor dhe ndaj Evropës si tërësi.” … more.