Misioni

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Republika e Maqedonisë së Veriut janë të vendosura të zgjerojnë dhe thellojnë partneritetin e afërt mes dy vendeve, i cili bazohet në qëllime, interesa dhe vlera të përbashkëta. Të dy vendet dëshirojnë të përmirësojnë marrëdhëniet strategjike përmes konsultimeve dhe bashkëpunimit në sferat e sigurisë, lidhjeve ndër-njerëzore dhe tregtisë.

Shtetet e Bashkuara dhe Maqedonisë së Veriut riafirmojnë mbështetjen e tyre për parimet e sovranitetit dhe integritetit territorial të shteteve, qëllimet dhe parimet e Kartës së OKB-së, dhe për një Maqedonisë së Veriut unitare, multietnike brenda kufinjve të saj ekzistues. …me tepër.