Zyrtarët Kryesorë

  • Angela P. Aggeler, ambasadore
  • Eric Meyer, zëvendës shef i misionit
  • Shef i Zyrës për ҫështje politike dhe ekonomike: Christopher Zimmer
  • Këshilltar për marrëdhënie me publikun: Marlene Nice
  • Konsull: Monique Nowicki
  • Shef i Menaxhmentit: Kareem Jamjoom
  • Shef i Zyrës rajonale të sigurisë: Michael Kerns
  • Atashe për mbrojtje: Michael Tarquinto
  • Drejtor i USAID në Maqedoninë e Veriut: Jeri Dible
  • Drejtor i Korpusit të Paqes në Maqedoninë e Veriut: Deborah Conner