Zyrtarët Kryesorë

  • Kate Marie Byrnes, ambasadore
  • Jennifer R. Littlejohn, zëvendës shef i misionit
  • Shef i Zyrës për ҫështje politike dhe ekonomike: Shannon Runyon
  • Këshilltar për marrëdhënie me publikun: Luke Zahner
  • Konsull: Bernard Uadan
  • Shef i Menaxhmentit: Juan Ospina
  • Shef i Zyrës rajonale të sigurisë: Heath Ward
  • Atashe për mbrojtje: kolonel Timothy Buchen
  • Drejtor i USAID në Maqedoninë e Veriut: Erik Janowsky
  • Drejtor i Korpusit të Paqes në Maqedoninë e Veriut: Mark Hannafin