Informata të përgjithshme rreth Ambasadës

Për ne

Ambasada e SH.B.A-ve në Shkup punon pët t’i avansuar marrëdhëniet bilaterale me qeverinë dhe popullin e Maqedoninë e Veriut, të inkuadrojnë punët e jashtme, biznesin, shoqërinë civile, arsimin, dhe komunitetet e tjera për të promovuar çështjet me interes të përbashkët.

Informata të përgjithshme rreth Ambasadës

Adresa e Ambasadës:
rr. “Samoilova” nr.21
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: +389 2 310-2000 (0 – për te folur me operatorin);
Fax: +389 2 310-2499

e-mail adresa: Gjenerale  | Sektori Konsullor

Të gjitha zyrat janë të mbyllura të shtunën, të dielën dhe në festat amerikane dhe ato të Maqedoninë e Veriut.

Orari i punës në ambasadë ështe prej të hënës në të premte prej orës 08:00 deri më 17:00, por disa sektore dhe agjenci të ambasadës mund të kenë orar të ndryshëm.

Sektori konsullor

Informatat e plota rreth vizave, pagesës per vizë dhe caktimit te intervistës mund t’i gjeni:

  • Online në ueb faqen tonë.
  • Në numrat e telefonit (+389) 2 551 7475 në Maqedoninë e Veriut ose (703) 520 2257 në SHBA.
  • Në Skype në usvisamacedonia

Pyetjet në lidhje me rastet e veçanta që aktualisht janë duke u përpunuar nga Ambasada mund të drejtohen në Ambasadë përmes emailit të Sektorin konsullor ose duke telefonuar në +389 2 310-2000.

Situata emergjente që përfshijnë shtetasit amerikanë mund të raportohen përmes telefonit në Sektorin konsullor të Ambasadës së SHBA në +389 (2) 310-2000. Ky numër monitorohet 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë. Jashtë orarit të punës, ju lutemi kërkoni që të flisni me zyrtarin në detyrë për të raportuar një situatë emergjente ku janë të përfshirë shtetas të SHBA-ve.

Shtetasit amerikanë mund të paraqesin kërkesa për pasaporta ose raporte konsullore të lindjes jashtë vendit ose të kërkojnë shërbime të tjera konsullore në ambasadë gjatë orarit të rregullt të punës të sektorit për Shërbime për shtetasit e SHBA-ve.

Qendra për burim të informacionit – Kontakt informata

Sektori për marrëdhënie publike
rr. “Samoilova” rr.21
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel:+389 (2) 310 2000 (0 – për te folur me operatorin);
Fax:+389 (2) 310 2499

Webmaster

Ne i mirëpresim komentet, sugjerimet, kërkesat si edhe ankesat.

Për shkak se stafi ynë është i limituar, nuk do të kemi mundësi që çdoherë t’u përgjigjemi mesazheve tuaja, por ju sigurojmë se komentet tuaja janë të mirëpritura dhe i vlerësojmë.

Qasja deri te materialet tona për të gjithë shfrytëzuesit është e një rëndësie të madhe për ne.

Nëse jeni në dijeni të ndonjë problemi rreth qasjes në faqet tona, do të kishim dashur të na informoni se çka është problemi; ju lutemi identifikoni problemin dhe na tregoni adresën/URL-në e faqes.

Problemet teknike (linqe të gabuara, imazhe të prishura, mosfunksionim i shërbimeve si p.sh. nëse programi për kërkim nuk funksionon siç duhet) duhet të lajmrohen tek Webmasteri.

E-mail adresa e webmasterit: Embassy Webmaster