Jess L. Baily, Ambasador i Shteteve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë

Jess L. Baily, Ambasador i Shteteve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë

Jess L. Baily, Ambasador i Shteteve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë