Programi për grante të vogla

Mundësi Për Grante

Granti është kontratë ku Qeveria Federale e Shteteve të Bashkuara siguron financim apo gjësend me vlerë për të mbështetur një qëllim me karakter publik që mund të vlerësohet si i dobishëm për shoqërinë. Qeveria nuk është përfitues i të mirave dhe shërbimeve dhe nuk luan rol të rëndësishëm.

Ky informacion është i disponueshëm vetëm në gjuhën angleze.

Ky informacion është i disponueshëm vetëm në gjuhën angleze.