Këndi Amerikan Manastir

Këndi Amerikan në Manastir

Këndi Amerikan në Shkup zyrtarisht është hapur në Tetor 2003. Paraqet një bashkëpunim mes Zyrës për Marrëdhënie me Publikun të Ambasadës së SHBA në Shkup dhe Ministrisë së Kulturës të Republika e Maqedonisë së Veriut.

Këndi Amerikan ofron koleksion të gjerë librash, magazinash dhe qasje ne Internet, për hulumtime. Gjithashtu organizon shumë programe:ligjerata, shfaqe te filmave/DVD, seminare, diskutime dhe orë bisedimi. Në fushën e arsimit,ofron këshilla për studentët rreth shkollimit në SHBA dhe shërben si qendër këmbimi ku qytetarët e Maqedoninë e Veriut që kanë qenë në SHBA nëpërmjet programeve të këmbimit, mund të mblidhen dhe t`i mbajnë kontaktet me njëri-tjetrin dhe ato me Amerikanët.

Për të gjitha informatat në lidhje me këndet amerikane në Maqedoninë e Veriut si dhe programet dhe aktivitetet e tyre mujore, vizitoni ueb-faqen e Këndeve Amerikane në Maqedoninë e Veriut