Arsim & Kulturë

Qeveria e SHBA sponsoron një sërë programesh akademike, profesionale dhe kulturore për shkëmbim për të rinj, studentë, arsimtarë, profesionistë, artistë, sportistë dhe liderë të rinj në Republika e Maqedonisë së Veriut. Qëllimet e këtyre programeve janë të nxisin mirëkuptim të ndërsjellë mes Shteteve të Bashkuara dhe Republika e Maqedonisë së Veriut.