Deklaratë nga Kate Byrnes, zëvendës ambasadore, Misioni i SHBA në OSBE