Deklaratë e përbashkët e ambasadorëve të Pesëshes

27 tetor 2015: Тë premten vonë në mbrëmje takuam kryeministrin Gruevski dhe shprehëm zhgënjimin tonë nga dështimi për të përmbushur afatin e 20 tetorit, …more.