Deklaratë e Ambasadës së SHBA për rolin e mediave në shoqëri demokratike

Ambasada e SHBA shpreh shqetësim për deklaratën e Zyrës të Prokurorit Publik më 3 shkurt, në të cilën thuhet se “ndalohet dhe dënohet me ligj publikimi i materialeve që mund të bëhen subjekt i procedurave të mëtejshme penale”.

Mediat e lira janë bazë e një shoqërie demokratike dhe luajnë rol kritik në prezantimin e informatave që janë në interes të publikut, duke përfshirë edhe informacione për abuzime të mundshme të autoritetit е që mund të rezultojnë me procese penale kundër figurave publike. Jemi të shqetësuar se deklarata e Zyrës të Prokurorit Publik mund të keqinterpretohet nga mediat në Maqedoni si porosi se ato nuk duhet të kryejnë këtë rol të rëndësishëm. Nxisim autoritetet të sigurojnë justifikim të qartë ligjor për deklaratën e 3 shkurtit, ku do të identifikohen rrethanat specifike në të cilat një informatë duhet të trajtohet si sekret zyrtar, dhe të shpjegohet se në ç’mënyrë gazetarët do të dijnë kur vlejnë ato rrethana.