Raporti vjetor për të drejtat e njeriut 2020

Raportet vjetore të Vendeve mbi Praktikat e të Drejtave të Njeriut – Raportet e të Drejtave të Njeriut – mbulojnë të drejtat individuale, civile, politike dhe punëtore të njohura ndërkombëtarisht, siç përcaktohet në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe marrëveshje të tjera ndërkombëtare. Departamenti i Shtetit i SHBA paraqet raporte mbi të gjitha vendet që marrin ndihmë dhe të gjitha vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara në Kongresin Amerikan në përputhje me Aktin e Ndihmës së Jashtme të vitit 1961 dhe Aktin e Tregtisë të vitit 1974.

Raporti i plotë >>

Pjesa për Maqedoninë e Veriut >>