Аmbasada organizon mëngjes për zgjedhjet në SHBA

Fjalimi i ambasadorit Baily me rastin e zgjedhjeve në SHBA 2016

Në mëngjesin e 9 nëntorit, Ambasada e SHBA-së në Shkup organizoi mëngjes zgjedhor në hotelin Aleksandar Pallas me rastin e Zgjedhjeve Presidenciale 2016. Më tepër se 300 të ftuar iu bashkangjitën ambasadorit Baily dhe personelit të Ambasadës së SHBA për të ndjekur shpalljen e rezultateve. Ambasdori Baily foli për zgjedhjet e këtij viti, si dhe për rëndësinë e shfrytëzimit të të drejtës së votës dhe të qenurit votues i informuar.  more. »