Great Seal of the United States

Këshillim arsimor

5 Dhjetor, 2017 | Arsimi, Bursa & Shkëmbime

Këndet Amerikane në Shkup dhe Manastir janë qendra këshilluese gjithëpërfshirëse të  EducationUSA  ku këshilltarë të talentuar janë në shërbim të nxënësve dhe studentëve ndërkombëtarë, si…