Имигрантски визи: Повратничка виза за постојан жител

Постојан жител (наречен Законски постојан жител или LPR) или жител со условен статус (CR) кој останал надвор од САД повеќе од една година, или по периодот на важење назначен на дозволата за повторен влез, ќе треба да бара нова имигрантската виза за да влезе во САД и да го продолжи со постојаниот престој. Повеќе за Виза за враќање на статус на постојан жител можете да дознаете на usvisas.state.gov.