Претседателот Кенеди ги поздравува волонтерите на Мировниот корпус, на 9 август 1962 година.

Претседателот Кенеди ги поздравува волонтерите на Мировниот корпус, на 9 август 1962 година.

Претседателот Кенеди ги поздравува волонтерите на Мировниот корпус, на 9 август 1962 година.