1140x450Countering Violent Extremism tabletop exercise

Амбасадорот Бејли на конференција за борба против насилниот екстремизам

Амбасадорот Бејли на конференција за борба против насилниот екстремизам