1140x450September 11th Pentagon Memorial Observance

На 11 септември 2018, вторник, припадник на војската влегува во Националниот меморијал на Пентагон за 11 септември пред почетокот на одбележувањето на 11 септември во Пентагот на 17 годишнината на нападите на 11 септември. (Фото на АП/Пабло Мартинез Минсиваис)

На 11 септември 2018, вторник, припадник на војската влегува во Националниот меморијал на Пентагон за 11 септември пред почетокот на одбележувањето на 11 септември во Пентагот на 17 годишнината на нападите на 11 септември. (Фото на АП/Пабло Мартинез Минсиваис)