1140x450_1990 Americans with Disabilities Act

Луѓе го гледаат претседателот Џорџ Х. В. Буш додека потпишува документ (фотографија на АП)

Луѓе го гледаат претседателот Џорџ Х. В. Буш додека потпишува документ (фотографија на АП)