1140x450Wheat stalks in front of combine

Стебла пченица пред комбајн (© Фотографии на АП)

Стебла пченица пред комбајн (© Фотографии на АП)