1140x450U.S. Army Europe soldiers crossing the Deve Bair border check-point and entering Macedonia

Војниците на американската војска на Европа го преминуваат граничниот премин Деве Баир и влегуваат во Македонија.

Војниците на американската војска на Европа го преминуваат граничниот премин Деве Баир и влегуваат во Македонија.