Вршител на должност амбасадор, Микаела Швајцер-Блум