Говор на в.д. амбасадор Микаела Швајцер-Блум на конференцијата за Денот на правосудството