Изјава од Кејт Барнс, заменик амбасадор, Мисија на САД во ОБСЕ