Новости и настани

Соопштенија за Медиумите: Изјава на Амбасадата на САД за улогата на медиумите во демократско општество

Амбасадата на САД со загриженост ја проследи изјавата од 3 февруари на Канцеларијата на Јавното обвинителство дека “објавувањето на материјали кои може да станат предмет на натамошна кривична постапка е забрането и казниво со закон. ” Слободните медиуми се столб на едно демократско општество и медиумите играат клучна улога во презентирањето на информации од јавен ...
Читај повеќе»