Заедничка изјава на Амбасадата на Соединетите Држави и Делегацијата на Европската Унија

13 октомври 2015

Амбасадата на Соединетите Држави и Делегацијата на Европската Унија во Скопје го
поздравуваат досега постигнатиот напредок по однос на спроведувањето на законот за
јавниот обвинител за истраги за прислушуваните комуникации, што е клучен сегмент
од политичкиот договор. Брзото именување на Катица Јанева на функцијата јавен
обвинител за истражување на прислушуваните комуникации, фактот што таа достави
навремен предлог за тим на обвинители до Советот на јавни обвинители, и општи
планови за работа, за тимот и за финансиите до Собранието, до Владата и до Советот
на јавни обвинители, претставуваат позитивни моменти.

Од суштинска важност е Советот на јавни обвинители да ја изврши својата улога
согласно законот за водење на истраги за прислушуваните комуникации и да го
именува тимот на г-ѓа Јанева, за да може нејзиното обвинителство да почне да го
извршува својот мандат и своите задачи независно и без да трпи било каков облик на
политички притисок. Делегацијата на Европската Унија и Амбасадата на Соединетите
Држави се подготвени да помогнат доколку тоа се побара од нив и да обезбедат обука
и техничка помош за канцеларијата на јавниот обвинител да води истрага за
прислушуваните комуникации .