Командантот Хоџис на посета во Македонија

Командантот Хоџис на посета во Македонија

Генерал Хоџис: “Професионални новинари, улогата која ја играте во едно демократско општество е од суштинско значење, тоа е важен дел од нашето битие, затоа многу ја ценам можноста да зборувам пред медиумите денес. Имам три пораки…” повеќе.